به اطلاع می رساند بیمارستان به طور 24 ساعته دارای شیفت پزشک عمومی  می باشد . دکترهای متخصص نیز در کلیه روزهای غیر تعطیل در خدمت شما می باشند .

قسمتی از هزینه های مشروح قسمت اورژانس بیمارستان بدین شرح است :

ویزیت دکتر با دفترچه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی شهری و روستایی 5000 تومان

ویزیت دکتر اورژانس بدون دفترچه ( آزاد )  9000 تومان

ویزیت دکتر متخصص با دفترچه   8000 تومان بدون دفترچه ( آزاد )    14000 تومان

بیمارستان با دفترچه های ارتش و نیروی انتظامی ، بانکها و ارگانهای دیگر قرارداد ندارد و هزینه ها به صورت آزاد محاسبه می گردد .

هزینه ویزیت برای پرسنل دادگستری ، سازمان زندانها ،‌ادارات ثبت اسناد و املاک و کلیه زیر مجموعه های دادگستری و قوه قضاییه رایگان است .

هزینه کلیه تزریقات برای کلیه مراجعه کنندگان     1000 تومان

هزینع وصل سرم با دفترچه       3000   تومان

هزینه وصل سرم آزاد    4600  تومان

هزینه نوار قلب با دفترچه       6500  تومان 

هزینه نوار قلب آزاد          10000  تومان